TEFLON

TEFLON

PTFE VERGE I CARREGAT

Propietats

Coeficient de fregament molt baix. La resistència al desgast no és especialment bona. Molt bon aïllament elèctric amb pèrdues dielèctriques molt baixes. Ampli interval de temperatures d'ús, des de - 270 º fins a + 260 º. Resistent a la intempèrie i a la llum. Adequat per al contacte amb aliments i us mèdic. L'enganxament és molt problemàtico, degut a les característiques antiadhesivas del teflon. Soldadura molt difícil. En el mecanitzado i si les toleràncies de les mesures són estrictes la temperatura ha d'estar per sobre de + 23 º, ja que els + 19 º són temperatura crítica per canvi de fase. El teflon es pot reforçar amb fibra de vidre, grafit, carboni, acer inoxidable i bronze, canviant ostensiblement les seves característiques mecàniques i aplicacions. Nota importante Prohibit fumar en les zones de mecanitzado, ja que una cigarreta encesa en contacte amb pols o virutes de teflon el descomposa, alliberant flúor atòmic, la inhalació del qual és nociva.

Aplicacions

Per a la indústria química, alimentària i aeronàutica. Tubs, juntes, empaquetadures, manxes acordió, vàlvules, parts de bombes, aparells laboratori, filtres, membranes, etc. Indústria en general.
Alta Resistència Química a: Àcids oxidants, halògenos, alcohols, dissolvents clorats, hidrocarburs alifàtics, combustibles i a la pràctica totalitat dels agents químics corrosius.
Baixa Resistència Química a: Percloretilè

Color

Blanc (amb càrrega varia el color)

Fitxa tècnica