PVC

PVC

Propietats

És un PVC d'alta resistència química i a l'impacte normal. Excel·lents propietats d'aïllament elèctric. Ignífug, autoextingible després de l'eliminació de la flama. Soldable, unió de plaques amb aportació de cordó de soldadura. Termoconformable. Alta resistència als àcids, lleixius y solucions salines.

Aplicacions

Per a la Indústria química i galvanotècnica. Construcció de tancs. Fabricació d'equips de ventilació.
Alta Resistència Química a: Olis, àcid bòric, àcid cítric, àcid fosfòric, àcid sulfúric, amoníac, bisulfur sòdic, carbonat, clorur, diòxid sulfurós, fluorur, fosfat, nitrat sòdic, sulfat d'amoni i a una llarga llista d'agents químics.
Baja Resistencia Quimica a: Acetona, agua regia, ácido nitrico, anilina, benzeno, bromo liquido, cloro liquido, nitrometano, tricloruro fosfórico.

Color

Gris blavós (Ral 7011) (Possibilitat de subministrament en altres colors)

Fitxa tècnica