POLIETILÈ ANTIESTÀTIC

POLIETILÈ ANTIESTÀTIC

POLYSTONE M AST - (PE-UHMW AST / PE-1000 AST)

Propietats

Aquest polietilè d'acció antiestàtic permanent, fa que la càrrega superficial electrostàtica es redueixi, la pols no se senti atreta i no es produeixi una descàrrega electrostàtica. Té les mayeixes caracteristiques mecàniques i químiques que el PE - UHMW - 1000 però amb les propietats antiestàtiques comentades.

Aplicacions

Per a les indústries tèxtils, papereres, hidrocarburs, òptiques, mineria, química, impressió, elèctriques i electròniques.
Alta Resistència Química a: Olis, acetats, àcido bòric, àcid cítric, àcid sulfúric, alcohols, amoníac, bisulfur sòdic, carbonat, clorur, dixid de carboni, fluorur, fosfat, gasolines, nitrat sòdic, sulfat d'amoni, triclorur fosfòric i a una llarga llista d'agents químics.
Baixa Resistència Química a: Aigua règia, brom líquid, clor líquid, tetrabroetà, tetraclorur de carboni, tricloretilè, triòxid sulfúric.

Color

Negre

Fitxa tècnica