POLIETILÈ 500

POLIETILÈ 500

POLYSTONE D (PE-HMW / PE-500)

Propietats

És un polietilè d'alta densitat adequat per a nombroses aplicacions industrials amb una llarga vida útil. Molt resistent a les rascades. Fisiològicament segur amb una absorció d'humitat pràcticament nul·la. Excel·lents propietats mecàniques. Molt bones característiques de lliscament. Material NO adherente i molt resistent a l'abrasió, als impactes i al desgast.

Aplicacions

Enginyeria mecànica. Utilitzable en el revestiment lliscant i antiabrasiu de les sitges, tremuges, bolquets i caixes de camió. Infinitat d'aplicacions en la indústria en general i especialment en la de l'embotellat i alimentària. Indústria elèctrica, mèdica i química.
Alta Resistència Química a: Olis, acetats, àcid bòric, àcid cítric, àcid sulfúric, alcohols, amoníac, bisulfur sòdic, carbonat, clorur, diòxid de carboni, fluorur, fosfat, gasolines, nitrat sòdic, sulfat d'amoni, triclorur fosfòric i una llarga llista d'agents químics.
Baixa Resistència Química a: Aigua règia, brom líquid, clor líquid, tetrabroetà, tetraclorur de carboni, tricloretilè, triòxid sulfúric.

Color

Blanc / Negre / Verd. (Possibilitat de fabricar en altres colors).

Fitxa tècnica