POLIAMIDA NEGRA

POLIAMIDA NEGRA

SUSTAMID 6 G MO (PA6 COLADA + MOS2)

Propietats

Poliamida d'elevada absorció d'humitat de fins el 3 % a temperatura ambient. Disminueix la rigidesa i l'estabilitat dimensional en peces de paret prima. Molt bon amortiment del soroll i vibracions. Bona resistència al fregament i excel·lent rigidesa mecànica. Molt bones propietats de mecanitzat amb excel·lent arrenc de viruta, donat que és una poliamida colada semicristal·lina amb additiu. Mal aïllant elèctric. Bones propietats adhesives i de soldadura. Material lliscant fins i tot en funcionamient en sec.

Aplicacions

Peces d'ús universal exposades a càrregues elevades, en molts casos com a substitut de l'alumini o del bronze. Indústria naval com a boixes i cabrestants. Vehícles com a peces lliscants, politjons o dispositius elevadors. Alimentació com a dispositius de transport, peces lliscants i cintes. Politges de rodadura i de gorja. Engranatges. Rodes dentades i mecanismes de cadena. Coixinets. Aros de pistó i èmbols. Anells de junta.
Alta Resistència Química a: Hidrocarburs, àlcalis, greixos, olis, combustibles èter, èster, acetones. etc
Baixa Resistència Química a: Àcido nitric, àcido acètic, àcid clorhídric, àcid fosfòric, àcid sulfúric, clor, etc.

Color

Negre

Fitxa tècnica