FIBRA DE VIDRE – G10 Y G11

FIBRA DE VIDRE - G10 Y G11

Propietats

FIBRA VIDRE G 10 

És un aïllant estratificat segons Din 7735, tipus HGW-2372, que està format de plaques a base de teixit de fibra de vidre més resina epoxy. Bones propietats dielèctriques. Excel·lents propietats mecàniques en fred. Una susceptibilitat hidromètrica molt baixa. Troquelable en fred fins a 3 mm. de gruix.

FIBRA VIDRE G 11 

Es un aïllant estratificat segons Din 7735, tipus HGW-2372.4, que està format de plaques a base de teixit de vidre més resina epoxy. Bones propietats dielèctriques. Excel·lents propietats mecàniques en fred. Una susceptibilitat hidromètrica molt baixa. Troquelable en fred fins a 3 mm. de espesor. Conserva unes bones propietats mecàniques fins a 155 º C.

Aplicacions

És molt eficient en aparells d'alta freqüència, i en general per a tots els elements que hagin de suportar esforços dinàmics molt elevats, amb gran resistència a la fatiga.

Color

G10: Natural (Groguenc clar)
G11: Natural (Verdós clar)

Fitxa tècnica