DELRÍN

DELRÍN

SUSTADUR (PET - ARNITE)

Propietats

Conegut com "Delrin", té una elevada estabilitat dimensional. Reduïda absorció d'humitat. Excel·lent comportament lliscant. Molt bones propietats de mecanitzat per arrenc de viruta. Favorable comportament elèctric i dielèctric. Bona capacitat de soldadura. Dificultats adhesives. Fisiològicament inert (apropiat per a estar en contacte directe amb aliments). Aquest Copolímer és molt apropiat per a la seva mecanització en torns automàtics, essent més resistent a la hidròlisi, a les bases fortes, i a la degradació per oxidació tèrmica que l'Homopolímer.

Aplicacions

Peces per a amassar i agitar. Apte per a la indústria alimentària i farmacèutica. Es recomana especialment per a peces mecàniques de precisió. Coixinets, engranatges, rodes dentades, brides, rodets, peces per a coomptadors, discs de control, elements lliscants i amortidors, seients i juntes.

Alta Resistència Quimica a: Hidrocarburs, àlcalis, greixos, olis, combustibles, èter, èster, cetones, aigua (fins a 100 º temperatura), etc.
Baixa Resistència Química a: Halògens, àcid clorhídric, fosfòric, nítric, brom, clor, oxidantes, greixos nitrosos, etc.

Color

Blanc / Negre

Fitxa tècnica