ARNITE, DURESTER Y PET

ARNITE, DURESTER Y PET

SUSTADUR (PET - ARNITE)

Propietats

Conegut com "Arnite", "Durester" o "Novatron" té una excel·lent estabilitat dimensional, molt superior a les poliamides i els poliacetals. Té molt baxa absorció d'humitat, amb un excel·lent comportament de fluència. Bones propietats lliscants i resistència al desgast. Molt bona solidesa i duresa amb una molt elevada rigidesa. Bones propietats de mecanitzat per arrenc de viruta. Bones propietats adhesives i de soldadura. Extremada baixaa dilatació per calor. No resistent a l'aigua en temperatura superior a 60 ºC, durant un llarg període de temps. Bones propietats dielèctriques i d'aïllament elèctric. Bona resistència a les radiacions d'energia elevada (ratjos "Gamma" i "X"). Fisiològicament inert. Homologat per a estar en contacte directe amb els aliments.

Aplicacions

Peces sotmeses a elevades càrregues mecaniques que han de conservar les seves dimensions. Coixinets, juntes, casquets, peces per a carcasses, arestes per a coiixinets, rodes dentades, discs de control, lleves, etc. Preses de corrent eléctric, connectors, clavilles per a endolls, etc.
Alta Resistència Química a: Aigua calenta (fins a 40 º de temperatura), Hidrocarburs, greixos, olis, combustibles, èter, ester, cetona, etc.
Baixa Resistència Química a: Àcido clorhídric concentrat, nítric concentrat, sulfúric, aigua règia, cloroform, clorur d'etil, Potassa càustica, Aigua calenta (més de 60 º de temperatura), etc.

Color

Blanc / Negre

Fitxa tècnica