ALUMINI

ALUMINI

Propietats

Alta resistència mecànica. Alta resistència a la corrosió, en particular a 'aigua de mar, conformat fàcil. Bona soldabilitat, sensible a la corrosió intracristalina i a la corrosió per tensions si no s'utilitza el tractament tèrmic adequat.

Aplicacions

Maquinària lleugera. Motlles de conformat i buit. Mecanitzat de peces. Estructura de maquinària. Construccions soldades d'alta resistència per a vehicles i recipients, electrodomèstics, recipients a pressió y criogènics. Construcció naval. Utillatges.

Fitxa tècnica